bvop Közadatkereső

Nostra kft.
Székhely: 2629 Márianosztra,
Pálosok tere 1.
Adószám:10897658-2-51
Cégjegyzékszám:13 09 067926

Vásárlás szabályai

H I R D E T M É N Y

fa hulladék értékesítésének változásáról

 

A Márianosztrai Fegyház és Börtön, a Nostra Kft. és más Büntetés-végrehajtási Intézetek és Intézmények személyi állományának tagjai hulladék fa vásárlási igényüket Vlasich Gábor bv. őrnagy termelési osztályvezetőnek, vagy Hoffmann Zoltán bv. százados termelési osztályvezető-helyettesnek  címezve az erre a célra rendszeresített szolgálati jegyen kérhetik. A szolgálati jegy elérhető a belső hálózaton.

Külső vásárlók esetében e-mailben (nostra.vlasich@gmail.com; nostra.hoffmann@gmail.com) kell az igényt megküldeni, melynek befogadásáról és a vásárlás, valamint az elszállítás engedélyezett időpontjáról  visszaigazolást küldünk.

Az e-mailban kérjük feltüntetni az igényelt termék pl. hulladék fa (kalap, vagy aprófa gyújtós), apríték, fűrészpor fajtáját, mennyiséget, valamint a vásárló, illetve a gépkocsivezető nevét és személyi igazolvány számat, továbbá a szállító gépjármű rendszámát. Ezek hiányában a vásárlást és szállítást nem áll módunkban engedélyezni.

Az engedély megadását követően a vásárlás, illetve a szállítás lebonyolítását minden héten kedd és csütörtöki napokon 8-13 óra közötti időben lehet végrehajtani. 

A vásárlás lebonyolításának menete:

  • az engedélyezett napon és időben a NOSTRA Kft. személyi állományának kíséretében a vásárló a NOSTRA Kft. telephelyén megtekintés után szóban megerősíti vásárlási szándékát, ezt követően a jelenlévő kolléga fényképfelvételt készít az elszállítandó termékekről.
  • fentieket követően kiállításra kerül a szállítólevél, mely alapján a Kft. pénztárában az vásárlási összeget be kell fizetni.
  • a befizetést követően lehet a szállító gépjárművel a helyszínre menni és a terméke(ke)t felrakodni, majd elszállítani.

Az értékesítést követően az engedélyezett szolgálati jegy, vagy e-mailes megkeresés, a hozzá tartozó szállítólevél, számla és az elkészített, kinyomtatott fénykép-felvétel a NOSTRA Kft. gazdasági osztálynál erre a célra rendszeresített mappában kerülnek elhelyezésre a későbbi visszaellenőrizhetőség érdekében.

 

Márianosztra, 2018. május 9.

Frank Tibor ny. bv. vezérőrnagy

büntetés-végrehajtási főtanácsos

                                                                                                    ügyvezető